BỘ ĐIỀU KHIỂN

Mitsubishi Heavy Industries đã đơn giản hóa việc lắp đặt với hệ thống điều khiển Superlink phức tạp, để mang đến cho người sở hữu tòa nhà một hệ thống kiểm soát và quản lý toàn diện, đồng thời cung cấp dịch vụ vận hành và hỗ trợ bảo trì cho người sử dụng.

RC-E5
BỘ ĐIỀU KHIỂN RC-E5

Là loại điều khiển có thể điều khiển truy cập mở rộng cho các dịch vụ sửa chữa, bảo trì. Các dữ liệu kỹ thuật được kết...

Xem
RCN
BỘ ĐIỀU KHIỂN RCN

Bộ điều khiển không dây không áp dụng cho chế độ hệ thống điều khiển cánh đảo riêng biệt và hệ thống cánh đảo.

Xem
RCH-E3
BỘ ĐIỀU KHIỂN RCH-E3

Thích hợp cho việc sử dụng đặc biệt trong phòng khách sạn, các nút điều khiển được giới hạn ở mức tối thiểu cho các chức...

Xem
SC-LGWNB
SC-LGWNB

Xem
SC-WBGW256
SC-WBGW256

Xem
CS-SL2NA-E
CS-SL2NA-E

Xem
SC-SL1N-E
SC-SL1N-E

Xem
CS-SL4-AE/BE
CS-SL4-AE/BE

Xem
TIẾNG VIỆT