DÒNG SANG TRỌNG YT

SRK18YT-S5
ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG SRK18YT-S5

Giúp tiết kiệm 50% điện so với dòng tiêu chuẩn 1* Chỉ số tiết kiệm năng nượng CSPF : 5.230 - Đạt cấp năng lượng 5*

Giá tham khảo: 20.400.000 VNĐ

* Giá trên đã bao gồm VAT

Xem
SRK13YT-S5
ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG SRK13YT-S5

Giúp tiết kiệm 50% điện so với dòng tiêu chuẩn 1* Chỉ số tiết kiệm năng nượng CSPF : 5.870 - Đạt cấp năng lượng 5*

Giá tham khảo: 12.400.000 VNĐ

* Giá trên đã bao gồm VAT

Xem
SRK10YT-S5
MÁY LẠNH TREO TƯỜNG SRK10YT-S5

Giúp tiết kiệm 50% điện so với dòng tiêu chuẩn 1* Chỉ số tiết kiệm năng nượng CSPF : 5.690 - Đạt cấp năng lượng 5*

Giá tham khảo: 9.700.000 VNĐ

* Giá trên đã bao gồm VAT

Xem
TIẾNG VIỆT