DÒNG SIÊU SANG TRỌNG YL

SRK18YL-S5
MÁY LẠNH TREO TƯỜNG SRK18YL-S5

Giúp tiết kiệm 70% điện so với dòng tiêu chuẩn 1* Chỉ số tiết kiệm năng nượng CSPF : 5.260 - Đạt cấp năng lượng 5*

Xem
SRK13YL-S5
ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG SRK13YL-S5

Giúp tiết kiệm 70% điện so với dòng tiêu chuẩn 1* Chỉ số tiết kiệm năng nượng CSPF : 6.180 - Đạt cấp năng lượng 5*

Xem
SRK10YL-S5
ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG SRK10YL-S5

Giúp tiết kiệm 70% điện so với dòng tiêu chuẩn 1* Chỉ số tiết kiệm năng nượng CSPF : 5.520 - Đạt cấp năng lượng 5*

Xem
TIẾNG VIỆT