Quy trình quản lý hệ thống sản xuất được phát triển với tiêu chí đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng. Là chiến lược quan trọng để đưa MACO trở thành một nhà máy sản xuất máy điều hòa không khí hàng đầu trên thế giới.

may lanh mitsubishi heavy quy trinh kiem tra chat luong may lanh mitsubishi heavy quy trinh kiem tra chat luong

may lanh mitsubishi heavy quy trinh kiem tra chat luong may lanh mitsubishi heavy quy trinh kiem tra chat luong

may lanh mitsubishi heavy quy trinh kiem tra chat luong may lanh mitsubishi heavy quy trinh kiem tra chat luong

MACO áp dụng quy trình kiểm soát chất lượng bắt đầu từ khâu thiết kế, nguyên vật liệu đến sản xuất và thử nghiệm cho tới công đoạn cuối cùng. Kiểm soát chất lượng bao gồm việc kiểm tra những hóa chất, vật liệu gây hại cho con người và môi trường. Đầu tư trang thiết bị, phòng thí nghiệm hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế.

may lanh mitsubishi heavy quy trinh kiem tra chat luong may lanh mitsubishi heavy quy trinh kiem tra chat luong

may lanh mitsubishi heavy quy trinh kiem tra chat luong may lanh mitsubishi heavy quy trinh kiem tra chat luong

may lanh mitsubishi heavy quy trinh kiem tra chat luong may lanh mitsubishi heavy quy trinh kiem tra chat luong