LOẠI 2 CHIỀU

Điều hòa hai chiều lạnh sưởi của Mitsubishi Heavy với cơ chế vận hành êm ái, bền bỉ và tiết kiệm điện tuyệt đối. Sử dụng phù hợp cho cả mùa hè và mùa đông trong các hộ gia đình.

SRK45ZMP-S5
ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG SRK45ZMP-S5

Giúp tiết kiệm 55% điện so với dòng tiêu chuẩn 1* Chỉ số tiết kiệm năng nượng CSPF : 3,900- Đạt cấp năng lượng 5*

Giá tham khảo: 21.600.000 VNĐ

* Giá trên đã bao gồm VAT

Xem
SRK35ZMP-S5
ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG SRK35ZMP-S5

Giúp tiết kiệm 55% điện so với dòng tiêu chuẩn 1* Chỉ số tiết kiệm năng lượng CSPF : 5.620- Đạt cấp năng lượng 5*

Giá tham khảo: 13.900.000 VNĐ

* Giá trên đã bao gồm VAT

Xem
SRK25ZMP-S5
ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG SRK25ZMP-S5

Giúp tiết kiệm 30% điện so với dòng tiêu chuẩn 1* Chỉ số tiết kiệm năng nượng CSPF : 5.900 - Đạt cấp năng lượng 5*

Giá tham khảo: 11.600.000 VNĐ

* Giá trên đã bao gồm VAT

Xem
SRK71ZR-S5
ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG SRK71ZR-S5

Giúp tiết kiệm 70% điện so với dòng tiêu chuẩn 1* Chỉ số tiết kiệm năng nượng CSPF : 5.530 - Đạt cấp năng lượng 5*

Giá tham khảo: 38.800.000 VNĐ

* Giá trên đã bao gồm VAT

Xem
SRK50ZS-S
ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG SRK50ZS-S

Giúp tiết kiệm 70% điện so với dòng tiêu chuẩn 1* Chỉ số tiết kiệm năng nượng CSPF : 5.060 - Đạt cấp năng lượng 5*

Xem
SRK35ZS-S
ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG SRK35ZS-S

Giúp tiết kiệm 70% điện so với dòng tiêu chuẩn 1* Chỉ số tiết kiệm năng nượng CSPF : 5.870 - Đạt cấp năng lượng 5*

Xem
SRK25ZS-S
ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG SRK25ZS-S

Giúp tiết kiệm 70% điện so với dòng tiêu chuẩn 1* Chỉ số tiết kiệm năng nượng CSPF : 6.810 - Đạt cấp năng lượng 5*

Xem
TIẾNG VIỆT