LOẠI NHỎ GỌN

FDC-KXEN6
DÀN NÓNG NHỎ GỌN

Kết nối được với 8 dàn lạnh với hiệu suất lên đến 150%, sử dụng công nghệ DC inverter tiên tiến nhất.

Xem
TIẾNG VIỆT