Tập đoàn Mitsubishi Heavy Industries

Vào năm 1884, Tập đoàn Mitsubishi Heavy Industries - Gọi tắt là MHI - triển khai xưởng đóng tàu đầu tiên : Tên là Xưởng đóng tàu và sửa chữa máy móc Nagasaki, bởi sáng lập viên là ông Yataro Iwasaki. Qua nhiều thế kỷ, MHI đã tập trung nghiên cứu, chế tạo và phát triển các sản phẩm công nghiệp và dân dụng, đưa MHI trở thành tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực khoa học công nghiệp.

Website : http://www.mhi.co.jp/en

 


4 

 MACO - Mitsubsihi Heavy Industries - Mahajak Air Conditioners

Mitsubishi Heavy Industries - Mahajak Air Conditioner (Viết tắt là Maco) là một trong những nhà sản xuất máy điều hòa hàng đầu tại Thái Lan. Maco được thành lập từ năm 1988 dưới sự liên doanh giữa công ty Mitsubishi Heavy Industries của Nhật và Tập đoàn Mahajak của Thái Lan.

Website:  http://www.maco.co.th