NON INVERTER

SRK25CSS-S5
MÁY LẠNH TREO TƯỜNG SRK25CSS-S5

Chỉ số tiết kiệm năng nượng ERR : 3.58 - Đạt cấp năng lượng 5* Sử dụng Gas R410a thế hệ mới

Giá tham khảo: 24.600.000 VNĐ

* Giá trên đã bao gồm VAT

Xem
SRK19CSS-S5
MÁY LẠNH TREO TƯỜNG SRK19CSS-S5

Chỉ số tiết kiệm năng nượng ERR : 3.70 - Đạt cấp năng lượng 5* Sử dụng Gas R410a thế hệ mới

Giá tham khảo: 19.300.000 VNĐ

* Giá trên đã bao gồm VAT

Xem
SRK13CRS-S5
MÁY LẠNH TREO TƯỜNG SRK13CRS-S5

Giúp tiết kiệm 40% điện so với dòng tiêu chuẩn 1* Chỉ số tiết kiệm năng nượng CSPF : 3.962 - Đạt cấp năng lượng 4* Sử...

Giá tham khảo: 11.600.000 VNĐ

* Giá trên đã bao gồm VAT

Xem
SRK10CRS-S5
MÁY LẠNH TREO TƯỜNG SRK10CRS-S5

Giúp tiết kiệm 40% điện so với dòng tiêu chuẩn 1* Chỉ số tiết kiệm năng nượng CSPF : 4.072 - Đạt cấp năng lượng 4* Sử...

Giá tham khảo: 8.800.000 VNĐ

* Giá trên đã bao gồm VAT

Xem
SRK24CS-S5
MÁY LẠNH TREO TƯỜNG SRK24CS-S5

Giúp tiết kiệm 40% điện so với dòng tiêu chuẩn 1* Chỉ số tiết kiệm năng nượng CSPF : 3.27 - Đạt cấp năng lượng 4* Sử...

Giá tham khảo: 20.300.000 VNĐ

* Giá trên đã bao gồm VAT

Xem
SRK18CS-S5
MÁY LẠNH TREO TƯỜNG SRK18CS-S5

Thiết kế sang trọng, hiện đại Công suất làm lạnh cao, làm lạnh cực nhanh Sử dụng Gas R410A thế hệ mới

Giá tham khảo: 15.100.000 VNĐ

* Giá trên đã bao gồm VAT

Xem
SRK12CT-S5
MÁY LẠNH TREO TƯỜNG SRK12CT-S5

Tiết kiệm điện năng đến 30% Thiết kế đẹp, phụ hợp với xu hướng hiện đại Sử dụng Gas R410a thế hệ mới

Giá tham khảo: 10.100.000 VNĐ

* Giá trên đã bao gồm VAT

Xem
SRK09CTR-S5
MÁY LẠNH TREO TƯỜNG SRK09CTR-S5

Tiết kiệm điện năng đến 30% Thiết kế đẹp, phụ hợp với xu hướng hiện đại Sử dụng Gas R410a thế hệ mới

Giá tham khảo: 7.500.000 VNĐ

* Giá trên đã bao gồm VAT

Xem
SRK12CT-S5
MÁY LẠNH TREO TƯỜNG SRK12CT-S5

Tiết kiệm điện năng đến 30% Thiết kế đẹp, phụ hợp với xu hướng hiện đại Sử dụng Gas R410a thế hệ mới

Giá tham khảo: 10.100.000 VNĐ

* Giá trên đã bao gồm VAT

Xem
SRK09CTR-S5
MÁY LẠNH TREO TƯỜNG SRK09CTR-S5

Tiết kiệm điện năng đến 30% Thiết kế đẹp, phụ hợp với xu hướng hiện đại Sử dụng Gas R410a thế hệ mới

Giá tham khảo: 7.500.000 VNĐ

* Giá trên đã bao gồm VAT

Xem
SRK24CS-S5
MÁY LẠNH TREO TƯỜNG SRK24CS-S5

Giúp tiết kiệm 40% điện so với dòng tiêu chuẩn 1* Chỉ số tiết kiệm năng nượng CSPF : 3.27 - Đạt cấp năng lượng 4* Sử...

Giá tham khảo: 20.300.000 VNĐ

* Giá trên đã bao gồm VAT

Xem
SRK18CS-S5
MÁY LẠNH TREO TƯỜNG SRK18CS-S5

Thiết kế sang trọng, hiện đại Công suất làm lạnh cao, làm lạnh cực nhanh Sử dụng Gas R410A thế hệ mới

Giá tham khảo: 15.100.000 VNĐ

* Giá trên đã bao gồm VAT

Xem
SRK25CSS-S5
MÁY LẠNH TREO TƯỜNG SRK25CSS-S5

Chỉ số tiết kiệm năng nượng ERR : 3.58 - Đạt cấp năng lượng 5* Sử dụng Gas R410a thế hệ mới

Giá tham khảo: 24.600.000 VNĐ

* Giá trên đã bao gồm VAT

Xem
SRK19CSS-S5
MÁY LẠNH TREO TƯỜNG SRK19CSS-S5

Chỉ số tiết kiệm năng nượng ERR : 3.70 - Đạt cấp năng lượng 5* Sử dụng Gas R410a thế hệ mới

Giá tham khảo: 19.300.000 VNĐ

* Giá trên đã bao gồm VAT

Xem
SRK13CRS-S5
MÁY LẠNH TREO TƯỜNG SRK13CRS-S5

Giúp tiết kiệm 40% điện so với dòng tiêu chuẩn 1* Chỉ số tiết kiệm năng nượng CSPF : 3.962 - Đạt cấp năng lượng 4* Sử...

Giá tham khảo: 11.600.000 VNĐ

* Giá trên đã bao gồm VAT

Xem
SRK10CRS-S5
MÁY LẠNH TREO TƯỜNG SRK10CRS-S5

Giúp tiết kiệm 40% điện so với dòng tiêu chuẩn 1* Chỉ số tiết kiệm năng nượng CSPF : 4.072 - Đạt cấp năng lượng 4* Sử...

Giá tham khảo: 8.800.000 VNĐ

* Giá trên đã bao gồm VAT

Xem
TIẾNG VIỆT